Depo ve Stok Yönetimi Danışmanlığı

Depo ve Stok Yönetimi Danışmanlığı ‘nın Amacı:

Depo ve Stok talimatları doğrultusunda, kurumun ihtiyacına uygun depo alanı planlaması, depo düzeni ve işleyişi konularında uygulama planı oluşturuyoruz. Depo maliyetleri ve depo verimliliği üzerine analizler yaparak, depolama prosedürleri dahilinde süreci birlikte yönetiyoruz.

Deponuzun planlama düzeni ve prosedürlerine uygun stok kontrolü uygulamaları konusunda çalışmalar yapıyoruz. Stok kontrolü uygulamaları, stok yönetimi ve sizlerin sektörel stok hareketlerini kurumsal işleyişe uygun olabilecek bir yapıya geçiriyoruz. Malzeme hareket şekillerini inceleyerek resmi kurumsal işleyişi konusunda sizlere destek oluyoruz.