Satınalma Danışmanlığı

Satınalma Danışmanlığı ‘nın Amacı:

Kurum satınalma süreci ve teknikleri konusunda kurumsal bir uygulama süreci dahilinde sizlere destek oluyoruz. Mevcut durum analizi sonrasında kurumsal işleyiş planını çıkarıyor ve birlikte süreçleri organize ediyoruz.

Satınalma (tedarik etme) işlemi bir mal veya hizmetin bir şirket, kişi ya da kurum tarafından tedarik edilmesidir. Satınalma işini kısaca tanımlarsak bir ürünün tedarikçiden mümkün olan en düşük fiyatla istenilen kalitede satın alınmasıdır.

İyi bir satınalma yapmanın en iyi yolu, aynı iş kolunda yer alan farklı tedarikçi firmalardan gerekli materyalleri alıp(teklif, data, numune, vb), detaylı inceleyebilmektir.

Satınalma süreci genellikle satınalmacının teklif alacağı pazarı araştırmasıyla başlar. Tedarikçi firmaların araştırılmasında sonra, satıcı firmalardan kendileri hakkında bilgi, piyasa fiyatları ve alımı yapılacak ürün için fiyat teklifleri istenir. Firmalarla ilan, internet ve referans yoluyla direkt irtibata geçmek faydalı olacaktır.

İdeal bir satınalma süreci için satınalma yönetimi, tedarikçi yönetimi, müzakere teknikleri, üretim süreçleri, depo ve stok yönetimi gibi alanlara da hakim olabilmek önemli.