Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı ‘nın Amacı:

Yönetim, kurumun alacağı yol ve süreçleri konusunda kurumun nabzını tutar. Kurumsal vizyonla değerlendirme, objektif ve tarafsızlık alınan kararlar aşamasında oldukça önemlidir. Kurumun duruşu, iletişim dili, kurumun vizyonu, hedefleri ve stratejileri Yönetim Kurulu onayı ile planlanır. Yapısal büyüme ve gelişimde alınan kararların önemi büyüktür. Kurumların devamlılığı amaçlı ciro kar dağılımı dışında, kurumun performansını aynı dinamikle ayakta tutabilmek Yönetim Kurulu’nun elindedir. Bundan dolayı, Yönetimin doğru ve uygulanabilir kararlar alması önemlidir.

FT Line Ajans, İletişim ve Danışmanlık Hizmetleri, Yönetim danışmanlığı konusunda da destek vermektedir. Başlıca danışmanlık konuları;

  • Stratejik Yönetim Süreci
  • Yönetim Becerilerini Geliştirme ve Liderlik Süreci
  • Kriz Yönetimi Sürecinde Atılması Gereken Önemli Adımlar
  • Değişim Yönetimi Süreci
  • Süreç Yönetimi
  • Kurum Algoritmaları
  • Kurumsal Gelişim Süreci
  • Yönetimde Hedef Odaklılık ve Vizyon Geliştirme