Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık, firmaların denge, performans, süreç, iş gücü ve hizmet yeterliliklerinin ilerlemesi yönünde strateji oluşturan bir sistemdir. Kurumsal Danışman ise bu sürecin takip ve analiziyle ilgilenir.

Kurumsal Danışmanlık hizmeti kapsamında neler yer almalıdır?

  • Kurum hedeflerini gözden geçirir ve ileri dönem hedefler konusunda bir yol haritası oluşturur.
  • Kurum vizyon ve misyonlarının geliştirilmesi konularında destek olur.
  • Kurumun mali ve finans raporlarını inceleyerek, gelecek dönem planlarında görüş belirtir.
  • Kurumun tüm bölümlerinin iş ve hizmet hedeflerini gözden geçirip, iyileştirme yönünde önerilerde bulunur.
  • Kuruma bir strateji ve iyileştirme programı hazırlar/hazırlatır.
  • Kuruma ve işleyişe fayda sağlayabilecek bir İnsan Kaynakları oluşumu sağlar.
  • Kurumun ürün/hizmet pazarlama, satış ve müşteri ilişkileri konularında iyileştirme ve çözüm önerilerinde bulunur.
  • Rapor ve analiz sistemlerinin kuruma entegrasyonu konusunda seçenekler sunar.
  • Yeni iş alanları konusunda tavsiyelerde bulunur.
  • Bir kurumun ihtiyaç duyabileceği her konuda bir analiz yapar, hedef belirler ve uygulamaya konulması konusunda destek olur.

Yukarıda belirtilen tüm alanlar bir kurumun işleyişinde aksamadan yer alması gereken ana konulardır.

Bu konuların, profesyonel kurumsal danışmanlar tarafından takip edilmesi önemlidir.

Vizyoner her kurum, bir kurum oluşumunda, yaşayan ve devamı olan bir kurumunun ilerlemesinde, yatırım kanallarının oluşturulması konularında, kurumsal danışmanlık hizmeti almaktadır. Kurumsal Danışmanlık sürecinde olan kurumların başarı odaklı bir sistem oluşturdukları görülmektedir.

 

Danışmanlık Kategorileri

Kurumsal Gelişim Analizleri

FT Line Ajans, İletişim ve Danışmanlık Hizmetleri